Dorset, England

Huset skulle hel renoveras och byggas ut så kunden tänkte göra trädgården samtidigt. Det fanns en befintlig struktur i trädgården, men det var gammal och passade inte till stilen på det nya huset, så det togs bort. Det var en nivåskillnad som delades upp med två låga, tjocka stödmurar, som man kunde använda också som bänkar. En stor sittplats av plattor och trädäck leder till trappor och en gång genom exotisk plantering (som så småningom växer till sig) till en gräsmatta och lekyta längst bak. Framsidan var också gjort om med en ny parkeringsyta och en enkel och modern upphöjd rabatt.

Före:

Efter: