Saltsjö-Boo

Ett modernt hus som ägaren hade byggt själv, längst bak och högst upp på en tomt som hade många fina och långa ekar. Kunden ville mjuka upp husets linjer något med plantering på slänten och skapa starkare länkar till resten av trädgården med trappor och gånger.

Före:

Efter: