Första kundbesöket
Vid det första kundbesöket undersöks tomtens olika aspekter. Vi har ett antal frågor till er och diskuterar ingående kundens önskemål och preferenser. Detta hjälper oss att på ett visuellt sätt tillsammans förstå vad kunden önskar och gillar, vilket underlättar designprocessen. Vi behöver även veta hur kunden tänker använda trädgården, trädgårdens tänkta funktion, hur mycket tid och arbete som du som kund avser att ägna åt din trädgård och budget. Det är en fördel om kunden redan har uppgifter om areal och nivåskillnader, då det sparar tid och pengar. I undantagsfall kan det vara nödvändigt att kontakta en lantmätare för att få de exakta uppgifterna.

Kostnadsförslag och initialt designförslag
Efter det första kundbesöket lämnar vi en offert för designarbetet. Efter den initiala designen lämnas till er bokar vi in ett andra möte. Då träffar vi åter kunden för att presentera detta första designförslag som är skalenlig och diskuterar eventuella stora eller små förändringar som kan justeras inför den slutgiltiga designen. Detta görs för att du som kund ska få ett tillfälla att reflektera, ge synpunkter på och vara delaktig i designprocessen.

Slutgiltig design och följande ritningar
Efter eventuella ändringar av initialdesignen kommer den slutgiltiga versionen att göras. En specifikationsritning kan även i detta skede göras. I en specifikationsritning framgår alla specifikationer och nivåskillnader skalenligt samt materialförslag (exempel). Om du har för avsikt att anlita en anläggningsfirma eller om du själv avser att genomföra förändringarna i din trädgård så underlättas detta av en bra trädgårdsdesign. Med en detaljerad planering kan du jämföra olika anbud från anläggningsfirmor eller planera det egna arbetet i olika genomförandestadier och enligt den egna budgeten.

Även ett växtförslag kan göras, vilken anger förslag på trädgårdens växter, antal växter samt deras placering i trädgården (exempel). En specifikationsritning och ett växtförslag utgör oftast ett tillägg till designarbetet och faktureras separat allt enligt era önskemål.

Designprocessen är en flexibel process som anpassas efter kundens önskemål. Det viktigaste för Stem är att du som kund känner dig bekväm och delaktig i den kreativa processen och att vi etablerar ett gott samarbete för att tillsammans skapa den trädgård som du vill ha.

Förutom trädgårdsdesign kan vi anskaffa växter till ett fördelaktigt pris. Vi utför även planteringsarbeten och kan rekommendera en anläggningsfirma för kundens räkning. Vi kan även vara närvarande och övervaka anläggningsarbetet, om kunden har behov av detta. Dessa tjänster faktureras separat.