Home

S T E M  T R Ä D G Å R D S D E S I G N

 J E R E M Y  B U S H

 

S T E M  T R Ä D G Å R D S D E S I G N


Stem Trädgårdsdesign arbetar främst i Stor-Stockholmsområdet med formgivning av privata trädgårdar


och kommunala innegårdar. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa harmoni mellan husen


och omgivande landskap. Detta för att ta fram vackra och funktionella trädgårdar, som kan inspirera


samt ge stimulans och avslappning.

 

                                       COPYRIGHT STEM TRÄDGÅRDSDESIGN RÅGGATAN 2-4, 11859 STOCKHOLM